2011 – Участь науковців НЦЕБМ НАН України в роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій тощо. 2011 р.

Академіком НАН України В.Г. Радченком, разом із бельгійським колегою Др. Денісом Мічезом (Dr. Denis Michez, Université de Mons Laboratoire de Zoologie, Belgique) розпочато спільні дослідження та проведено ревізію бджіл роду Melitta Західної Палеарктики. Др. Деніс Мічез (Dr. Denis Michez, Université de Mons Laboratoire de Zoologie, Belgique) у серпні 2011 р. відвідав Україну і протягом 10 днів працював у Науковому центрі.
Починаючи з 2009 р. виконується спільна робота академіком НАН України В.Г. Радченком із турецьким колегою Фатіхом Дикменом (Hacettepe University, Ankara, Turkey) по ревізії бджіл роду Halictus Туреччини.
Академік НАН України В.Г. Радченко. починаючи з 2009 р., співпрацює з д.б.н., проф. В.С. Гофманом з Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Росія).
Триває співробітництво науковців НЦЕБМ НАН України з колегами з Зоологічного інституту РАН, м. Санкт-Петербург. У жовтні 2011 р. в Науковому центрі 2 тижні працював з колекційними матеріалами старший науковий співробітник д.б.н., проф. С.І. Смірнов з цієї установи.
Програма ЮНЕСКО "Людина й біосфера» (UNESCO Program «Man and biosphere». Співробітник ДНУ «НЦЕБМ» (к.б.н. Л.М. Зуб) бере участь у реалізації проекту «Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі» (Україна Польща, 2011 р.).
Проект ЄС "MESOAQUA». Старший науковий співробітник, к.б.н. Л.В. Самчишина як учасник-виконавець брала участь у науковому експерименті з вивчення впливу глобальних кліматичних змін на зоопланктон водних екосистем із застосуванням мезокосмів на базі Морської біологічної станції м. Берген (Норвегія, 2011р.).
Участь науковців НЦЕБМ НАН України в роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій тощо.
2 науковця брали участь у роботі однієї міжнародної організації та 4 редакцій наукових журналів.
Академік НАН України В.І. Монченко Член Всесвітньої організації копеподологів (WAK).
Співробітники НЦЕБМ НАН України працювали в редколегіях таких зарубіжних наукових журналів:
«Энтомологическое обозрение», РАН, Росія (академік НАН України В.Г. Радченко член редакційної колегії).
«Journal of the Entomological Research Society»; «Journal of Insect Behavior»; "Bulletin of Insectology» (Italy) (академік НАН України В.Г. Радченко на запрошення редакційних колегій або головних редакторів виконував роботу з рецензування статей).