Інститут еволюційної екології НАН України

Інститут еволюційної екології НАН України здійснює розробку наукових основ і практичних заходів щодо охорони, збереження та відновлення біорізноманіття, зокрема різноманіття рослинних угруповань та фауністичних комплексів в межах мегаполісу на прикладі м. Києва.

Перспективними є

Комплексні дослідження сучасного стану природних і антропогенних ландшафтів мегаполісу, моніторинг різноманіття угруповань рослин і тварин на модельних ділянках (заповідних територіях), розробка рекомендацій по оптимізації функціонування екосистем мегаполісу.