Координація наукової діяльності 2007-2012

Реалізація заходів координаційної роботи в 2007-2013 рр. здійснювалася шляхом участі окремих науковців ДУ «ІЕЕ НАН України» у діяльності наукових рад, державних та національних комісій, а також через відповідні секції наукових товариств, зокрема, Українського ботанічного товариства, Українського ентомологічного товариства, Українського товариства гербологів тощо.

Зокрема, учені ДУ «ІЕЕ НАН України» є членами Національної комісії з питань Червоної книги України (акад. В.Г. Радченко, проф. Р.І. Бурда), членами Наукової ради з проблем ботаніки та мікології, Наукової ради з проблеми «Раціональне використання ресурсів тваринного світу в умовах інтенсивного природокористування», Наукової ради з проблем «Ґрунтознавство» та ін.

По одному представнику від ДУ «ІЕЕ НАН України» беруть участь у роботі громадської координаційної структури - Українського ботанічного товариства (як член його центральної ради) та Програми Intel ISEF в Україні.На підставі 5-ти двосторонніх угод та договору здійснювалось співробітництво з науковими та освітніми установами України, в ході якого координувались роботи з дослідження стану довкілля м. Києва, з розробки системної методології розвитку та підвищення ефективності космічного геомоніторингу для вирішення задач природокористування при зростанні об'єму виконуваних тематичних задач та удосконаленні космічних систем дистанційного зондування Землі, удосконалення портативних приладів та промислових методів експрес-діагностики стану фотосинтетичного апарату рослин для досліджень у польових умовах у режимі реального часу з метою прогнозування рівня стресового впливу навколишнього середовища на зелені насадження великих міст-мегаполісів, розробки основ і практичних засад збереження, відтворення та підвищення стійкості зелених насаджень загального користування. Результати співробітництва відображені в 10-ти спільних статтях та 3-х книжкових виданнях науково-методичного та рекомендаційного змісту.

Науковці ДУ «ІЕЕ НАН України» беруть активну участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації для вищих навчальних закладів України (підготовлено два доктори та один кандидат наук), читанні курсів лекцій у вищих навчальних закладах м. Києва та України, роботі з талановитою молоддю та школярами через діяльність у Програмі Intel ISEF в Україні, співпрацю з Національним еколого-натуралістичним центром МОНмолодьспорту України, участь у діяльності Київської малої академії наук.

Крім вищенаведеного, співробітники ДУ «ІЕЕ НАН України» беруть активну участь у роботі редакційних колегій провідних вітчизняних періодичних видань з біологічних наук (журнал «Екологія та ноосферологія», академік НАН України В.Г. Радченко заступник головного редактора; журнал «Ґрунтознавство», академік НАН України В.Г. Радченко член редколегії; журнал "Вестник зоологии», академік НАН України В.І. Монченко заступник головного редактора; журнал "Рибне господарство», академік НАН України В.І. Монченко член редколегії; "Труди Житомирського педагогічного університету», академік НАН України В.І. Монченко член редколегії; «Український ботанічний журнал, академік НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонко та професор Р.І. Бурда - члени редколегії; сб. науч. тр. «Промышленная ботаніка», професор Р.І. Бурда - член редколегії).