Оголошення про прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 101 Екологія