Публікації НЦЕБМ НАН України за 2011 р.

 1. Бурда Р.І., Ігнатюк О.А. Методика дослідження адаптивної стратегії чужорідних видів рослин в урбанізованому середовищі. Монографія. - Київ: НЦЕБМ НАН України, ЗАЕ „Віпол", 2011. - 112 с.

 2. Мальцев В.І., Карпова Г.О., Зуб Л.М. Визначення якості води методами біоіндикації: науково-методичний посібник . - К.: НЦЕБМ НАН України, НЕЦУ, 2011. - 112 с.

 3. Червона Книга Дніпропетровської області (тваринний світ) / Радченко В.Г. [нариси по 27 видах надродини Apoidea]. -Дніпропетровськ, 2011, С. 215 - 242.

 4. Наукові основи і практичні засади збереження, відтворення та підвищення стійкості зелених насаджень загального користування сельбищної частини Київського мегаполісу (науково-практичні рекомендації) / [Яворовський П.П., Григорюк І.П., Серга О.І., Коломієць Ю.В.]. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. - 54 с. (Виконання експериментів щодо впливу полімерних регуляторів росту на вміст хлорофілів, інтенсивність фотосинтезу та величину енергетичного заряду аденілатної системи в листках деревних рослин).

 5. Dikmen F., Radchenko V.G. Taxonomic studies on the genus Halictus Latreille, 1804 in Turkey (Hymenoptera: Halictidae) // Zoology in the Middle East. 2011. Vol. 54. P. 79-100.

 6. Kovtun I. Synanthropization of dry grassland in Kyiv // Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management (8th European Dry Grassland Meeting. 13-17 june 2011, Uman', Ukraine).  P. 35.

 7. Radchenko V.G. The modern condition and preservation of biodiversity in the anthropogenic transformed landscapes of Ukraine including the Chernobyl zone // Екологія та ноосферологія. 2011, Т. 22, № 1 - 2.

 8. Samchyshyna L. Faunistical overview of calanoid copepods (Crustacea) from continental waters of Ukraine. Вісник зоології. - 2011, 45 (4): 299 - 305.

 9. Stukalyuk S.V., A.O. Marchenko, and Yu.D. Mendygulov. Interaction of Ant Species in Associations: An Attempt to Formalize Behavioral Characters // Russian Journal of Ecology, 2011, Vol. 42, No. 5, pp. 421 - 428.

 10. Stukalyuk S.V., Radchenko V.G. Structure of Multi-Species Ant Assemblages (Hymenoptera, Formicidae) in the Mountain Crimea // Entomological Review, 2011, Vol. 91, No. 1, P. 15 - 36.

 11. Артюшенко М.В., Зуб Л.Н., Подгородецкая Л.В, Федоровский А.Д. Мультифрактальный анализ биоразнообразия и ценотической структуры сообщества растений по данным дистанционного зондирования // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 9. - С.113 - 119.

 12. Бурда Р.І. Актуальність вивчення антропофітів у межах природно-заповідного фонду // Матер. Других наук. читань пам'яті Сергія Таращука, 6-7 квітня 2011 р. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. - C.34 - 37.

 13. Бурда Р.І. Демутаційні фітоінвазії в антропогених екосистемах // Відновлення порушених природних екосистем. В кн. - Донецьк, 2011. - С. 78 - 80.

 14. Бурда Р.І. Екополітика щодо вивчення чужорідних видів рослин в Україні / Современная биология растений // В кн. Луганск, 2011. - С. 9 - 11.

 15. Бурда Р.І. Передумови розповсюдження антропофітів у екосистемах лісового типу м. Києва // Ботаніка і мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. / В кн., Київ, 6-8 квітня 2011 року / - Київ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. - С. 46 - 48.

 16. Гаврикова В.С., Ігнатюк О.А. Біоіндикація якості довкілля за показниками флуктуюючої асиметрії Acer platanoides L. // В кн. - Луганск: Элтон - 2, 2011. - С. 20 - 22.

 17. Ємельянов І.Г., М.С.Комісарова, Є.О.Дикий «Популяційна структура та екологічна роль масових видів молюсків на шельфі острова Зміїний» / Доповіді Національної академії наук України, 2011, № 7, С. 188 - 192.

 18. Зуб Л.Н., Карпова Г.А. Современные тенденции формирования сообществ высшей водной растительности днепровских водохранилищ // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Том 1. - С.П., 2011. - С. 91 - 95.

 19. Игнатюк А.А., Гапонова Л.П., Пневская О.М., Козырь Н.С., Тесленко И.К. Интегральная оценка рекреационной нагрузки на объекты зеленой зоны г. Киева // Відновлення порушених екосистем: В кн. - Донецьк, 2011. - С. 155 - 158.

 20. Карпова Г.О., Зуб Л.М., Новосьолова Т.М. Вплив колоніцй птахів на рослинний компонент прилеглих мілководь оз. Світязь // В кн. - Львів: Сполом, 2011. - С. 34 -37.

 21. Ковтун І. В. Авторське право у Червоній книзі України // Укр. ботан. журн. - 2011.

 22. КуземкоА.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. - 2011, Т. 68., № 2. - С. 216 -226.

 23. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П., Весна В.Я., Скрипник Г.Л., Ковальова О.М. Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу // Доповіді Національної академії наук України.  2011.  № 3.  С. 197  204.

 24. Стукалюк С.В., Марченко А.О., Мендыгулов Ю.Д. Взаимодействия видов муравьев в ассоциациях: формализация межвидовых взаимоотношений. // Экология. - 2011. - №5. - С. 384 - 391.

 25. Яворовський П.П. Наукові основи регуляції стійкості рослин до урбогенних стресових чинників. Автореферат дис. д.с.-г.н. / К. НУБіП. - 2011. - 40 с.