Публікації НЦЕБМ НАН України за 2010 р.

 1. Бурда Р.І. Третє видання Червоної книги України: Рослинний світ. "Червона книга України: Рослинний світ / К.: Укр. Ботан. журн., 2010. - Т. 67, № 5. - С. 689 - 693.

 2. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору / Мальцев В.І., Зуб Л.М., Карпова Г.О., Костюшин В.А., Титар В.М., Мішта А.В., Некрасова О.Д. - Київ: НАНУ, ІНЕКО, 2010. - 142 с.

 3. Екофлора України: Том 6: Limoniaceae, Paeoniaceae, Clusiaceae, Elatinaceae,Violaceae, Cistaceae, Cucurbitaceae, Primulaceae, Thymelaceae, Tiliaceae, Valvaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae. / Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В., Бурда Р.І., Мойсеєнко І.І., Шашкевич Н.А., Якущенко Д.М., Шевера М.В.// - К.: Фітосоціоцентр, 2010. -421 с. // Обсяг 27,1 у.д.а.

 4. Технологія застосування регуляторів росту, макро- і мікроелементів для підвищення адаптивного потенціалу, посухостійкості й приживлюваності саджанців деревних рослин в умовах водного та мінерального дефіциту (науково-методичні рекомендації) / [Яворовський П.П., Григорюк І.П., Серга О.І., Давидова О.Є., Мокринський В.М.]. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. - 24 с. (Планування експерименту, проведення досліджень, опрацювання результатів, розроблення рекомендації щодо приготування компосту, визначення норм внесення мінеральних добрив та поливів для підвищення адаптивного потенціалу деревних рослин в умовах посухи).

 5. Радченко В.Г., Луцишин О.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П., Коломієць Н.В., Ковальова О.М., Тесленко І.К. Функціональний стан гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в умовах техногенного забруднення довкілля Київського мегаполісу // Екологія та ноосферологія.  2010, № 1-2. - С. 4 - 14.

 6. Самчишина Л.В. Рідкісні види каланоїдних копепод (Crustacea; Copepoda) України та проблеми вивченості цієї групи. Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Чернівці:. 2010. - С. 110 - 114.

 7. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовсякий П.П. Моніторинг забруднення систем грунт-рослина фітотоксичними елементами в зелених зонах м. Київ // Доповіді Національної академії наук України.  2010.  № 2.  С. 194 - 199.

 8. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовсякий П.П. Морфофізіологічна оцінка стану ростових процесів деревних рослин Київського мегаполісу за умов техногенного забруднення довкілля // Доповіді Національної академії наук України.  2010, № 7. - С .188 - 195.

 9. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П. Макроморфологічні зміни реакціївідповіді рослинних організмів деревних вуличних насаджень Київського мегаполісу при стресовому рівні техногенного забруднення // Доповіді Національної академії наук України.  2010, № 6. - С. 180 - 187.

 10. Monchenko V.I. A new species of Speocyclops (Crustacea: Copepoda) from interstitial waters of the eastern Lesser Caucasus // Zoosystematica Rossica, 2010. Vol. 19 N 2: P. 179-187.

 11. Samchyshyna L., Kwasniewski S., Søreide J. Seasonal dynamics of Copepoda in high latitude fjord Rijpfjor-den (Svalbard, 80°N). Arctic Frontiers 2010, Marine biodiversity under change, 24.01-3.02.2010, Tromsø, Norway, p. 247.

 12. Samchyshyna L., Santer B. Chorion Structure of Diapause and Subitaneous Eggs of Four Diaptomid Copepods (Calanoida, Diaptomidae): SEM Observations. Вісник зоології. - 2010, 44 (3):. -Р. 563 - 601.

 13. Ігнатюк О.А.. Діденко С.Я. Різноманітність локальних популяцій Galanthus plicatus (Amaryllidaceae) у різних умовах довкілля // Укр. ботан. журн. - 2010. - 67, №2. - С. 208-216.

 14. Ігнатюк О.А. Біорізноманіття урбанізованих територій - збереження та моніторинг // «Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг охорона» В кн. - Яремче, 2010. - с. 51-53.

 15. Ігнатюк О. А., Стукалюк С. В. Мониторинг об'єктів ПЗФ м. Києва за показниками структури та видового складу мірмікокомплексів // «Біорізноманніття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Полтава: Друкарська майстерня, 2010. - С. 161-163.

 16. Яворовський П.П. Фітоактивні полімери як ефективні засоби підвищення приживлюваності саджанців деревних рослин / П. Яворовський, І. Григорюк. - «Наукові доповіді НУБіП» 2010-2 (18). - 9 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10eppets. pdf. - Назва з екрана.