Публікації НЦЕБМ НАН України за 2009 р.

 1. Байрак О.М. Особливості моніторингу фітосистем зеленої зони м. Києва // Екологія та освіта : актуальні проблеми збереження та використання природних ресурсів // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – 15-16 жовтня 2009 р. – Черкаси, 2009. – 159-161.

 2. Байрак О.М. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення // Київ: ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”, 2009 – 332 с. (27 статей, 30 фотографій).

 3. Байрак О.М. Про комплексний моніторинг урочища Феофанія як ключової території локальної екомережі мегаполісу // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.4-5.

 4. Байрак О.М. Ефемероїди: природні та культивовані популяції // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.7.

 5. Байрак О.М. Роль дендропарків і ботанічних садів України у реалізації науково-освітнього проекту „Оптимізація озеленення території навчальних закладів” // Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков. Матер. Межд.научной конф. (21-24 сентября, г. Симферополь). – Таврийский національний університет, 2009. – С. 134-136.

 6. Байрак О.М. Червона книга України. Рослинний світ // Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. (6 видів, 5 фото).

 7. Байрак О.М., Криворучко Т.В Фітоіндикація едафічних режимів ценопопуляцій рідкісних степових ефемероїдів Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки. Вип. 1.- Полтава, 2009. – C. 3-11.

 8. Байрак О.М., Панасенко Т.В., Самородов В.М. та ін. Стежинами заповідних парків Полтавщини. Екскурс в історію та сьогодення // Науково-методичне видання Полтава, Верстка, 2009. – 164 с.

 9. Байрак О.М., Федько Р.М. Ландшафтний парк «Івушка» - нова унікальна дендрологічна колекція у Придніпров’ї (Кременчуцький р-н) // Екологічний бюлетень «Світ довкілля», №12, 2009. – Кременчук. – С. 12-14.

 10. Байрак О.М., Черняк В.М. Наукові принципи оптимізації пришкільних насаджень // Науково-методичні рекомендації «Опти-мізація насаджень пришкільних територій». – Полтава, Верстка, 2009. – С. 3-8.

 11. Байрак О.М.Шляхи оптимізації озеленення території навчальних закладів в Україні // Екологічний вісник, № 4 (56). – Київ, ВЕЛ, 2009. – С. 23-24.

 12. Блюм О.Б. Лишайники, як індикатори стану довкілля // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.8-9.

 13. Богданович Л.В., Погребняк С.Г. Анализ изменения состояния неспецифического иммунитета у детей при помощи базовой статистики // Лікарська справа, №№ 3-4, 2009. – С. 92-97.

 14. Григорюк І.П., Радченко В.Г. Колісниченко О.В., Грисюк С.М Адаптація саджанців каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) та гіркокаштана звичайного (Aesculus hippo-castanum L.) до екологічних умов зростання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.- Вип. 455: Біологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 31-34.

 15. Григорюк І.П., Шавановак.К.С., Чеченєва Т.М.Фертильність пилкових зерен рослин гіркокаштана звичайного (Aesculus hippo-castanum L.) у різних екологічних умовах зростання // Науковий вісник НУБІП України, 2009. – Вип.. 134. – Ч.1. – С. 41-44.

 16. Григорюк І.П., Яворовський П.П. Чому квітнуть гіркокаштани восени? // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.19.

 17. Дубровский Ю.В Гидробиология микроводоёмов: проблемы, задачи, перспективы // Сборник научных трудов, посвящённый 95– летию Карадагской научной станции и 30–летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. – Севастополь: ЭКОСИ- Геофизика, 2009. – С. 413 – 418.

 18. Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д.До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. – 2009. – № 2. – С. 158 – 160.

 19. Ігнатюк О.А., Цвелих Ю.М. Хребетні тварини урочища // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.15-16.

 20. Кобзарь Л. И., Радченко В.Г.Выявление направлений эволюции гнездового поведения Megachila circumcinata (Kirby) (Hymenoptera, Apoidea) путем изучения его структурной организации // Современные взгляды на эволюцию органического мира. Киев, 2009. - с. 31.

 21. Ковтун І.В. Червона книга України. Рослинний світ // Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. (2 види).

 22. Козир М.С. Червона книга України. Рослинний світ // Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. (1 вид).

 23. Луцишин О.Г., Палапа Н.В. Перші результати екомоніторингу в лісовому урочищі Феофафія // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.9-10.

 24. Монченко В.І., Дубровський Ю.В. Екологічний стан водойм феофанії // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.17-18

 25. Радченко В.Г. Червона книга України. Тваринний світ. // Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с (30 видів, 60 фотографій).

 26. Радченко В.Г., Байрак О.М. Історія створення, соціально-екологічна роль, шляхи збереження // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С. 3-4.

 27. Стукалюк С.В., Воробйов Є.В До вивчення ентомофауни урочища // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.16-17.

 28. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Байрак О.М Фіторізноманіття урочища Феофанія // Екологічний журнал «Жива Україна». Випуск «Урочище Феофанія – унікальний масив Києва., № 1-2, 2009. – С.5-7.